Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta . Eesti Arst, 1 Oct. 2004.