LANDÕR, A.; MAAROOS, J.; OJAMAA, M.; IGNATJEVA, N. Naisüliõpilaste kehalise arengu ja tervise käitumistrendide analüüs . Eesti Arst, 1 Jul. 2004.