Sotsiaalministeerium teatab . Eesti Arst, 1 Jul. 2004.