RAAL, A.; AASMÄE, B.; VOLMER, D.; JAAGOLA, M.; VESKI, P.; KINGISEPP, P.-H.; KOKK, S.; HINRIKUS, T. Farmaatsiaterminoloogia ja Euroopa farmakopöa . Eesti Arst, 1 Jun. 2004.