KARKI, T. Ravimiresistentsus Eestis . Eesti Arst, 1 Apr. 2004.