ANDERSON, A. Psüühikahäirega inimene ühiskonnas . Eesti Arst, 1 Apr. 2004.