KÖÖP, A.-L. Konstantin Konik – kirurg, pedagoog, riigimees . Eesti Arst, 1 Feb. 2004.