VAHER, A.; ASSER, T. Spontaanne Willisi ringi oklusioon ehk morbus moyamoya . Eesti Arst, 1 Nov. 2005.