PASTERNACK, A. Eetikal on üha suurenev tähtsus arsti töös . Eesti Arst, 1 Sep. 2005.