VALS, K.; KIIVET, R.-A.; LAI, T. Rahvastiku tervisekaotus ehk haiguskoormus: hindamise metoodika . Eesti Arst, 1 Jul. 2005.