ROOTS , O. Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis . Eesti Arst, 1 Jun. 2005.