TIKKANEN, M. J. Koronaartõve vältimine Soomes . Eesti Arst, 1 Apr. 2005.