PÕLLUSTE, K. Inimeste rahulolu üldarstiabi teenustega . Eesti Arst, 1 Feb. 2005.