PÕLLUSTE, K.; LEMBER, M.; KALDA, R. Arstiabi kättesaadavus kroonilise haigusega inimeste hinnangul . Eesti Arst, 1 Aug. 2006.