BABURIN, A.; RAHU, K.; RAHU, M. Eesti surmaregister: tekkelugu ja andmekasutus teadustöös . Eesti Arst, 1 Jul. 2006.