Mauring, Laura, and Dominique Brémond-Gignac. 2018. “Keratiidi-ihtüoosi-Kurtuse sündroomi (KID) Keratiidi Uus Ravivõimalus – Haigusjuhu Kirjeldus”. Eesti Arst, September. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14253.