toimetus, Eesti Arsti. 2018. “Dr Aili Paju 80”. Eesti Arst, September. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14264.