toimetus, Eesti Arsti. 2019. “Kroonika. Veebruar 2019”. Eesti Arst, March. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14734.