toimetus, Eesti Arsti. 2019. “Uus Teadusdoktor Mari-Anne Vals”. Eesti Arst, May. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14774.