toimetus, Eesti Arsti. 2019. “Uus Teadusdoktor Hedi Hunt”. Eesti Arst, May. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14776.