toimetus, Eesti Arsti. 2020. “Uus Teadusdoktor Julia Maslovskaja”. Eesti Arst, March. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16477.