toimetus, Eesti Arsti. 2020. “Kroonika. Veebruar 2020”. Eesti Arst, March. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16480.