toimetus, Eesti Arsti. 2020. “Uus Teadusdoktor Raili Müller”. Eesti Arst, June. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16599.