keskkonnatervise töögrupp, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi. 2020. “Tervisemõjude Toomine Kliimaarutelude Keskpunkti on Tervishoiuvaldkonna ülesanne”. Eesti Arst, November. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16868.