Prett, Laura. 2020. “Eesti Tervishoiu Esmatasandini Jõudis Kliiniliste Otsuste tugisüsteem”. Eesti Arst, December. https://doi.org/10.15157/ea.vi.16929.