Eesti Arsti toimetus. 2021. “Kroonika. Märts 2021”. Eesti Arst, April. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17406.