Eesti Arsti toimetus. 2021. “Uus Teadusdoktor Liisa Leppik”. Eesti Arst, May. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17441.