TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kolleegid. 2021. “In Memoriam Dr Ann Tamm”. Eesti Arst, August. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18085.