Eesti Arsti toimetus. 2021. “Kroonika. Juuni-Juuli 2021”. Eesti Arst, August. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18086.