Eesti Arsti toimetus. 2021. “Uus Teadusdoktor Triin Kikas”. Eesti Arst, September. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18175.