Eesti Arsti toimetus. 2021. “Eesti Arstide päevadel Jagati aumärke”. Eesti Arst, October. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18306.