Haldre, Kai, Mati Rahu, Kärt Allvee, and Kaja Rahu. 2021. “Teismeliste sünnitus- Ja Abortiivsuskordajate Suundumused Eestis Enam Kui Kahe kümnendi Jooksul: üleriigiline Registripõhine Uuring”. Eesti Arst, December. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18496.