Eesti Arsti toimetus. 2021. “Uus Teadusdoktor Georgi Džaparidze”. Eesti Arst, December. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18498.