Eesti Arsti toimetus. 2022. “Kroonika. Jaanuar 2022”. Eesti Arst, February. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18780.