Tillmann, Vallo. 2022. “Millest Kirjutas Eesti Arst Algaastail? Tartu ülikooli Lastekliiniku Esimene Aasta”. Eesti Arst, April. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18969.