Eesti Arsti toimetus. 2022. “Kroonika. Märts 2022”. Eesti Arst, April. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18975.