Eesti Arsti toimetus. 2022. “Uus Teadusdoktor Laura Viidik”. Eesti Arst, May. https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/19005.