Kannel, K. (2007) “ Raynaud’ fenomen ”, Eesti Arst, 00. doi: 10.15157/ea.v0i0.10108.