Arak, A. (2009) “ Peritoneaalse kartsinomatoosi kombineeritud ravi tsütoreduktiivse operatsiooni ja intraperitoneaalse keemiaraviga ”, Eesti Arst, 00. doi: 10.15157/ea.v0i0.10515.