Valdre, E., Ross, P., Tsepelina, K., Veskis, K., Vaino, T. and Kaalep, H.-J. (2014) “ Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs ”, Eesti Arst, 00. doi: 10.15157/ea.v0i0.11583.