Orumaa, M., Lang, K., Mägi, M., Pärna, K., Aareleid, T. and Innos, K. (2015) “ Eesti vähiregistri andmete valiidsus aastatel 1995–2008 ”, Eesti Arst. doi: 10.15157/ea.v0i0.12130.