Thomson, S., Evetovits, T. and Cylus, J. (2018) “Kaitse suurte ravikulude eest Tšehhis, Eestis ja Lätis: kolm kõrge sissetulekutasemega riiki – kolm erinevat kogemust”, Eesti Arst, 00. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14172 (Accessed: 1December2022).