Tammik, O. and Everaus, H. (2019) “Kaheetapiline maksaresektsioon koos maksa poolitamise ja portaalveeni ligeerimisega (ALPPS) – uus meetod jäme- ja pärasoolevähi maksametastaaside ravis”, Eesti Arst, 00. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15542 (Accessed: 31May2023).