Viks, D. and Lipping, E. (2020) “Emfüsematoosne gastriit. Haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16468 (Accessed: 18May2022).