keskkonnatervise töögrupp, E. A. S. (2020) “Tervisemõjude toomine kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16868 (Accessed: 26 February 2024).