TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kolleegid (2021) “In memoriam dr Ann Tamm”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18085 (Accessed: 4February2023).