Haldre, K., Rahu, M., Allvee, K. and Rahu, K. (2021) “Teismeliste sünnitus- ja abortiivsuskordajate suundumused Eestis enam kui kahe kümnendi jooksul: üleriigiline registripõhine uuring”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18496 (Accessed: 24 May 2024).