Eesti Arsti toimetus (2023) “Uus teadusdoktor Kadri Medijainen”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23153 (Accessed: 14 April 2024).