Eesti Arsti toimetus (2024) “Uus teadusdoktor Keiu Heinla”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23651 (Accessed: 14 April 2024).