Veerus, P., Nõmm, O., Innos, K., Allvee, K. and Karro, H. (2024) “Rasedusaegne SARS-CoV-2-nakkus ja perinataaltulemid Eestis 2020. ja 2021. aastal: registripõhine uuring”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23850 (Accessed: 24 May 2024).